ทำไมเราจึงฝัน? สารคดี BBC

ทำไมเราจึงฝัน แล้วฝันมีความหมายความหมายอะไร ? สารคดี BBC เรื่องความฝันนี้ รวบรวมทั้งความเชื่อ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา คณิตศาสตร์ มาไขความลับนี้ สนุกมากๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s