จิตวิทยาของ Bleach เทพมรณะ

maxresdefault
อิจิโกะชุดดำ ชุดขาว ลุงซัน…
“… ทั้งสามก็เป็นอิจิโกทั้งหมดนั่นแหละ เพียงแต่ Ego (อิจิโกะชุดดำ) อยู่ในส่วนของจิตสำนึก (consciousness) หรือส่วนที่เรา รู้ตัว/คิดว่าเราเป็นเรา ส่วนลุงซันและอิจิโกะเงา (ชุดขาว) สถิตอยู่ในส่วนของจิตไร้สำนึกของอิจิโกะ (Personal Unconscious) คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่ามี แต่ถ้ารู้และมีปฏิสัมพันธ์กับด้านลึกในจิตของตนเอง ก็จะได้รับพลังมหาศาลอย่างอิจิโกะ การที่อิจิโกะพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับดาบหรือลุงซัน ทำให้ได้รับพลังด้านบวกและปัญญามาเป็นกำลังในการต่อสู้ ในขณะเดียวกัน จะเห็นว่าแทบทุกภาค จะมีฉากที่อิจิโกะต้องต่อสู้กับด้านมืดของตัวเอง ถ้าสู้ชนะก็จะได้หยิบยืมขุมพลังจากอิจิโกะเงา มาใช้ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่รับมือด้วยยากๆ การยืมพลังด้านมืดมาใช้ สัญลักษณะคืออิจิโกะใส่หน้ากากฮอลโลว์ ……

ในจิตของคนเรานั้น มีทั้งด้านมืด ด้านสว่าง มีทั้งปัญญา และความชั่วร้าย และมีตัวอะไรแปลกๆ สถิตอยู่อีกมากมาย ถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์ เปิดใจ และยอมรับ เราก็จะพบว่าในตัวเรานั้นมีศักยภาพมหาศาลซ่อนอยู่ แต่ถ้าใจเราอ่อนแอ เราก็อาจถูกด้านมืดของตัวเองครอบงำ…”

อ่านเนื้อหาได้ที่ DeepFilm blog ตาม link
http://deepfilm.net/2013/11/07/วิเคราะห์-bleach-เทพมรณะ/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s